La sèrie “This is philosophy” roda a Mataró un dels seus capítols

Noticia. Rodatge

Notícia Tot Mataró