Política de cookies

L’accés al web implica la utilització de cookies de proveïdors externs per analitzar el que succeeix a les nostres pàgines web. L’accés al web implica l’acceptació expressa i sense reserves de la política de cookies.

Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari per tal que el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament podrà ser llegida pel servidor que les va implementar. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari.

L’usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, sense perjudici que l’usuari pugui seguir accedint als continguts del web.