Política de privacitat

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades que realitza el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

1. Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.maresmefilmcommission.cat és:

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
NIF Q0801899F
Adreça: Plaça Miquel Biada, núm. 1
08301, Mataró (Barcelona)

2. Finalitat dels tractaments de dades

Les dades que subministreu a la Maresme Film Commission per diferents mitjans (formularis de contacte, butlletí,…) són tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de facilitar-vos el servei que ens sol·liciteu en cada cas.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es du a terme únicament i exclusivament si heu autoritzat aquest tractament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les vostres dades.

TractamentPer a què farem servir les dadesQuant de temps conservarem les dades
Subscripcions al butlletíUs remetrem informació sobre l’actualitat relacionada amb actuacions vinculades a l’activitat audiovisual. Les vostres dades no seran cedides a tercers.Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciteu no rebre les nostres comunicacions, i al moment se suprimiran.

Podreu sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

Proposa’ns una localitzacióEn cas que s’inclogui la localització, les vostres dades serviran com a contacte exclusivament entre el representant o propietari de la localització i la Maresme Film Commission. Les vostres dades no seran cedides a tercers sense prèvia autorització del mateix.Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciteu donar de baixa la localització, i al moment se suprimiran.
Sol·licita’ns una localitzacióTractarem les vostres dades per contestar la vostra sol·licitud. Les vostres dades no seran cedides a tercers.Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això se suprimiran excepte que impliqui responsabilitats per el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme o La Maresme Film Commission.
Proposa’ns la teva notícia o activitatRemetrem la informació cedida segons els criteris establerts per la Maresme Film Commission. Tractarem les vostres dades per contestar la vostra sol·licitud. Les vostres dades no seran cedides a tercers.Les vostres dades personals seran conservades durant el temps necessària per la finalitat del tractament per a les quals han estat recollides.
Contacta amb nosaltresTractarem les vostres dades per contestar la vostra sol·licitud. Les vostres dades no seran cedides a tercers.Les vostres dades personals seran conservades durant el temps necessària per la finalitat del tractament per a les quals han estat recollides.

Únicament es tractaran les dades que hagueu lliurat per a la finalitat que se us va informar i vau autoritzar. No es realitzarà tractament per part de tercers de les vostres dades i no se cediran les dades a tercers excepte que ho hagueu autoritzat expressament.

La base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució dels serveis que ens heu demanat i heu autoritzat expressament.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les vostres dades.

L’usuari ens subministra les dades de manera voluntària en tot moment i sent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a la Maresme Film Commission o a tercers. La Maresme Film Commission es reserva el dret d’excloure dels serveis tot usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que procedeixin en dret.

3. Els vostres drets en facilitar les dades

En qualsevol moment podeu sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les vostres dades.

Podeu:

  • Accedir a les vostres dades: sol·licitar quines dades tenim i quin ús en fem.
  • Rectificar les vostres dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les vostres dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no se’n faci cap tractament, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les vostres dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les vostres dades.

Per a això podeu adreçar un escrit indicant quin dret voleu exercir (accés, rectificació, supressió o oposició) adjuntant una còpia del vostre DNI a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic mfc@maresmefilmcommission.cat.

Tanmateix, l’interessat/da també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que us comprometeu a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el vostre consentiment per a utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme us informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.